Okruglim stolom Natura 2000 i šumarstvo završava projekt jačanja kapaciteta za Natura 2000 u Srbiji i u Crnoj Gori

Postavite komentar

Okruglim stolom „Natura 2000 i šumarstvo“ završile su aktivnosti prvog projekta o važnosti ekološke mreže Natura 2000 u Crnoj Gori i u Srbiji. Prvi Okrugli stol održan 21.5., u Beogradu, a drugi 29.5. u Podgorici. WWF, svjetski fond za prirodu, projekat „Jačanje kapaciteta javnog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za primjenu EU propisa za zaštitu prirode“ sprovodio je u partnerstvu s nevladinom organizacijom Green Home iz Crne Gore, Mladim istraživačima Srbije i Daphne – institutom za primijenjenu ekologiju iz Slovačke.

„Crna Gora na putu prema EU integracijama ima zadatak da očuva bogatstvo svoje prirode i prepozna šta je od te prirode važno Evropskoj uniji, ukratko – prepoznati ekološku mrežu Natura 2000. Glavni ciljevi ovog projekta pomogli su ostvarenju tog cilja. Institucije u Crnoj Gori ustanovile su Natura 2000 bazu podataka, civilni sektor je obučen i organizovan u NVO mrežu od 37 članica koje mogu uspješno sprovesti svoju ulogu u procesima pridruživanja EU koji se odnose na zaštitu prirode. Ključni sektori bolje razumiju EU politiku zaštite prirode. Sada je red na Crnoj Gori da nastavi taj pozitivan proces“, poručila je voditelj projekta Andrea Štefan iz WWF-ovog Mediteranskog programa na konferenciji za novinare održanoj u utorak u Podgorici.
Nakon tri i po godine trajanja projekta, rezultati su vidljivi: više od 200 ljudi učestvovalo je u šest stručnih razmjena, osnovane su dvije mreže nevladinih organizacija koje se sastoje od čak 92 NVO, a održano je i 7 treninga s temama vezanim za osnove EU legislative i ekološke mreže Natura 2000, upravljanje zaštićenim područjima i područjima buduće mreže Natura 2000; upravljanje vodama u skladu s Okvirnom direktivom o vodama; integrisanje zahtjeva mreže Natura 2000 na primjeru šumarstva.
 „Crna Gora se mora ozbiljnije posvetiti postavljanju sistemskih i operativnih osnova za pripremu nacionalnog popisa potencijalnih kandidovanih područja za ekološku mrežu Natura 2000.“, istaknula je Nataša Kovačević iz Green Home-a. „U tom smislu je neophodna izrada akcionog plana i uspostavljanje radnih grupa koje će iznijeti ovaj izuzetno zahtjevan i dugotrajan proces. Neophodan preduslov za ovo je izdvajanje finansijskih sredstava iz državnog budžeta za podršku procesu ali i iznalaženje finansijskih sredstava iz međunarodnih fondova. Kroz odvajanje finansija za uspostavljanje Natura 2000 će se u budućem periodu najbolje ogledati ozbiljnost namjere Crne Gore da kvalitetno nastavi proces ustanovljavanja buduće mreže Natura 2000. Rezultati koje smo ostvarili već sada u naučnim krugovima i konsultacijama ostvaruju svoju korisnost dok će njihov značaj biti još veći u predstojećem procesu pregovora za članstvo Crne Gore u EU i posebno kada je riječ o otvaranju poglavlja 27-životna sredina, koje se prognozira krajem godine“.
 Mladi istraživači Srbije motom “Misli veliko-učini bar malo! pokreni lavinu” poručuju kako su zajedno s više od 90 organizacija civilnog društva iz Srbije i iz Crne Gore uvećali napore da Crna Gora i Srbija postanu dio europske ekološke mreže. „Efikasna i dugoročna saradnja u regionu zapadnog Balkana zaista moguća“, zaključila je generalna sekretarka MIS-a Tanja Petrović.

Ovaj je projekat finansiran od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova. „Crna Gora i zapadni Balkan imaju čudesan biodiverzitet koji WWF želi sačuvati za buduće generacije. Ljudi trebaju i mogu živjeti u harmoniji s prirodom, a zapadni Balkan bi trebao služiti kao primjer drugima. Sretni smo što smo uključeni u očuvanje biodiverziteta te što smo pomogli u prikupljanju sredstva za ovaj projekat“, itaknula je na konferenciji generalna sekretarka WWF Norveška Nina Jensen.

Sa okruglog stola, Podgorica, 29.05.2012.

Završetkom ovog projekta ne prestaje ulaganje Norvežana u naš region. Naime, WWF je početkom ove godine započeo novi projekat, Parkovi Dinarskog luka, a u mrežu više od 80 parkova uključeni su svi srpski i crnogorski parkovi. Više o tom projektu možete čitati na blog stranici http://dinaricarcparks.blogspot.com/.

Finalna evaluacija projekta: „Partnerske akcije za očuvanje biodiverziteta na zapadnom Balkanu“

Postavite komentar

Poziv na radionicu „Uloga upravljača zaštićenih područja u uspostavljanju ekološke mreže NATURA 2000“

Postavite komentar

Pozivamo vas 24. i 25. novembra na radionicu „Uloga upravljača zaštićenih područja u uspostavljanju ekološke mreže NATURA 2000“koja će biti organizovana u okviru projekta  “Jačanje kapaciteta vladinog i civilnog sektora u Srbiji i u Crnoj Gori za preuzimanje pravnih tekovina EU u oblasti zaštite prirode“  koji finansira Ministarstvo spoljniih poslova Norveške.

Pozivno pismo, program i prijavni formular su u prilogu. Molimo vas da učešće na radionici potvrdite najkasnije do petka 18. novembra.

Održana donatorska konferencija mreže i izložba fotografija

Postavite komentar

Ucesnici donatorske konferencije, septembar 2011

Nevladina organizacija Green Home u saradnji sa Društvom mladih ekologa iz Nikšića organizovala je Donatorsku konferenciju: Partnerstvo za zaštitu biodiverziteta u okviru koje su izložene i fotografije članica Natura 2000 mreže u Crnoj Gori. Osim toga na konferenciji je potpisan  Memorandum o saradnji za zajedničku promociju i sprovodjenje aktivnosti na Natura-i 2000 sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.

Konferenciji je prisustvovalo oko 40 učesnika predstavnika NVOa, državnih institucija, ambasada i medjunarodnih organizacija. Pozdravnu riječ uputili su: Nataša Kovačević, koordinatorka projekta za Crnu Goru, Ivana Vojinović, zamjenica Ministra održivog razvoja i turizma i Nicola Bertolini zamjenik šefa Delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori. Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji izmedju Ministarstva održivog razvoja i turizma i mreže Natura 2000 info centar, Sanja Svrkota (NVO Green Home) predstavila je sam projekat „Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u zemljama zapadnog Balkana“ realizovane aktivnosti i postignute rezultate. U okviru mreže dodijeljena su sredstva za realizaciju 6 manjih projekata koji se tiču promocije zaštićenih područja. Svoje projektne aktivnosti i postignute rezultate predstavili su:

  •  NVO Ozon – Prirodne vrijednosti Golije – preporuka za zaštitu
  • NVO Green.me – SOS – Sačuvajmo naše more
  • NVO Breznica – Inicijativa za stavljanje pod zaštitu biodiverziteta park šume „Savina“ u Herceg Novom
  • NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Krilima iznad Crne Gore – ptice kao indikator kvaliteta zaštite prirode
  • NVO Priroda – U susret Sedmici odrzive energije,
  • NVO Društvo Mladih Ekologa Nikšić Sačuvajmo prirodne vrijednosti

Osim toga učesnicima konferencije predstavljena je Strategija petogodišnjeg razvoja mreže.

Sama konferencija odrzana je u prostorijama galerije Art tako da su svi prisutni bili u prilici da pogledaju izložene fotografije, koje će nakon galerije biti izložene i u shopping centru „Mall of Montenegro” i to u periodu od 17-30 oktobra.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije, NVO Sunce  iz Hrvatske i WWF-om (Svjetski fond za prirodu) a podržan je od Evropske komisije kroz program Civil Society Facility.

 

Donatorska konferencija u Podgorici za predstavljanje rezultata lokalnih akcija

Postavite komentar

Društvo Mladih Ekologa Nikšić i Green Home iz Podgorice organizuju Donatorsku konferenciju pod nazivom „Partnerstvo za zaštitu biodiverziteta” koja će se održati u srijedu, 28. septembra 2011. u Galeriji Art (Trg Republike br.1, Podgorica) sa početkom u 11h. Cilj ove konferencije je predstavljanje rezultata ostvarenih u okviru „Regionalnog programa lokalnih akcija” na kojoj će šest nevladinih organizacija iz Crne Gore predstaviti lokalne akcije koje su realizovale tokom prethodnih šest mjeseci.

U okviru konferencije razmotriće se dalje mogućnosti za nastavak aktivnosti promocije Natura 2000 i zaštite biodiverziteta te će se upriličiti i izložba fotografija koje je prikupila NVO Društvo Mladih Ekologa iz Nikšića zajedno sa ostalim članicama mreže Natura 2000 info centar  prikupljenih tokom realizacije akcija.

Tokom konferencije će biti potpisan Memorandum o saradnji između mreže Natura 2000 info centar i Ministarstva održivog razvoja i turizma na dugoročnom zalaganju i zajedničkom djelovanju u  promociji i sprovodjenju aktivnosti na uspostavljanju ekološke mreže u Crnoj Gori.

Događaj organizuje Društvo Mladih Ekologa Nikšića kroz lokalne akcije Sačuvajmo prirodne vrijednosti, kao dio projektaPartnerske akcije za zaštitu biodiverziteta u zemljama zapadnog Balkana” koji realizuju Mladim istraživači Srbije, Green Home iz Podgorice, Sunce  iz Hrvatske i WWF (Svjetski fond za prirodu) a podržan je od Evropske komisije kroz program Civil Society Facility.

52 praktična savjeta za zaštitu biodiverziteta

1 komentar

Pročitajte laganu i praktičnu publikaciju koju je izdala Evropska Unija kako da na jednostavan način sačuvate biodiverzitet…

52 praktična savjeta za zaštitu biodiverziteta

Akcija Za zeleniju Zetu

Postavite komentar

NVO Green River Zeta iz Danilovgrada, koja je ujedno i nova članica mreže N2IC, u saradnji sa NVO Green Home iz Podgorice organizuje akciju čiscenja korita rijeke pod nazivom “Za zeleniju Zetu”.

Tim povodom zelimo pozvati sve zainteresovane  da se priključe akciji u nedelju 21. avgusta 2011. na plazi Jaz na Zeti, sa početkom u 10h.

Molimo vas da se prijavite najkasnije do subote 20 avgusta 2011 do 16h kako bismo na vrijeme organizovali prevoz za sve zainteresovane. Akcija će trajati oko 2-3h i obuhvatiće čiscenje površinskog vodenog toka, sa čamcima i obalnog područja rijeke Zete u dužini od 3 km.

Prijave se šalju na: natasa.kovacevic@greenhome.co.me

Promo materijal:

poster poziv

Predavanje o caeulerpa racemosa i zaštiti biodiverziteta za jedriličare

Postavite komentar

Caeulerpa racemosa

Obavještavamo vas da će 3. avgusta u 12 sati, u prostorijama Jedriličarskog kluba Delfin u Tivtu, NVO Green.me odrzati prezentaciju kampanje SOS – Save Our Sea, koja se odvija u okviru Partnerskih akcija za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu, a koje su pokrenuli WWF, Green Home iz Podgorice, Mladi istraživači Srbije i Sunce iz Splita.

Prezentacija je namijenjena kadetima i juniorima jedriličarskog kluba sa kojima ćemo razgovarati o važnosti zaštite biodiverziteta Jadrana na primjeru invazivne alge Caulerpa racemosa.

NVO GREEN.ME  Budva, Montenegro  www.montenegreen.com 
+382 69 029 776    skype: Green.me  montenegreen@gmail.com

Pomor zaštićenih vrsta ptica

1 komentar

Mrežama, koje su postavljene po obodu imanja, se ne mogu spriječiti upadi na usjeve, jer ptica dolazi odozgo, a ne sa strane. Domaćin je mreže postavio kako bi svoje usjeve voća zaštitio od gavrana i svraka, ali u svojoj mreži nije ulovio nijednu koja nanosi štetu, već samo zaštićene vrste, od kojih su neke i veoma rijetke.

Ulovljena u mrežu zaštićena vrsta ptice, foto Boris Pejović

Među ulovljenim primjercima bile su zelene žune, ševa, baljini kokoti, prepelice, djetlići, ćukovi i druge.

Sve ulovljene vrste žive u izvrsnoj simbiozi sa ljudima. Do sada nije zabilježeno da bilo koja od tih ptica ima ikakav konflikt sa ekonomskim aktivnostima čovjeka. Oni su čistači prirode koji se hrane miševima i insektimaOrnitolog Darko Saveljić, iz Zavoda za zaštitu prirode, kazao je da se radi o pomoru ptica, izazvanim od strane čovjeka, koji pri tom, kako je rekao, nije riješio prvenstveni problem oslobađanje imanja od grabljivica.

“Sve ulovljene vrste žive u izvrsnoj simbiozi sa ljudima. Do sada nije zabilježeno da bilo koja od tih ptica ima ikakav konflikt sa ekonomskim aktivnostima čovjeka. Oni su čistači prirode koji se hrane miševima i insektima”, kazao je “Vijestima” Saveljić.

On je objasnio da su ljudi u zabludi misleći da tim mrežama, koje su postavljene po obodu imanja, mogu da spriječe upade na njihove usjeve, jer ptica dolazi odozgo, a ne sa strane.

“Jednostavno za sada ne postoji nijedan uspješan metod tjeranja ptica. To su životinje sa kojima dijelimo životni prostor i ne postoji način da ih uklonimo ni sa aerodroma, a kamoli sa poljoprivrednih gazdinstava”, rekao je Saveljić.

On je upozorio da ta praksa nije prisutna samo u Zeti, već i u drugim krajevima Crne Gore, u Crmnici, Bjelopavlićima…

“Mreže se postavljaju godinama, a nemaju efekta osim ubijanja ptica koje su zaštićene trajnom zabranom lova i od izuzetnog su značaja i koristi za domaćinstvo naglasio je on.

Zećani nevoljni za razgovor

Zećani nisu bili voljni za priču sa novinarima. Jedan mještanin sela Bijelo Polje u prolazu je nervozno odbrusio da su im mreže neophodne da zaštite imanja: “I ovako nemamo puno prihoda od prodaje, a još treba da nam i to malo ptice uništavaju”.

Zavod za zaštitu prirode je Rješenjem iz decembra 2006. godine, zaštitio 297 vrsta ptica u Crnoj Gori, jer su konstatovali da su one jako značajne kako za prirodu, tako i za čovjeka.

Zakonom o zaštiti prirode iz 2008. godine zabranjeno je loviti i ubijati zaštićene vrste ptica, za čije kršenje je predviđena novčana kazna od 200 do 1.000 eura za fizička i od pet i po do 16,5 hiljada eura za pravna lica.

Inspekcija uklanja mreže?

Glavna ekološka inspektorka Vesna Zarubica rekla je “Vijestima” da je inspekcija juče dobila prijavu od Saveljića i da je to prva takva prijava upućena ekološkoj inspekciji. “Danas ćemo na terenu provjeriti ove navode.

Ukoliko je stvarno takvo stanje, uklonićemo mreže i tražiti neko alternativno rješenje, jer je veoma značajno da zaštitimo i ptice i poljoprivrednike”, navela je Zarubica.

Ona je dodala da je, u razgovoru sa poljoprivrednim inspektorom, obaviještena da je postavljanje ovakvih zaštitnih mreža na imanjima, kako bi se ona zaštitila od čavki i prekomjerne sunčeve svjetlosti, praksa i u drugim državama.

Preuzeto sa: http://www.vijesti.me/vijesti/pomor-ptica-umjesto-gavrana-svraka-zeti-hvataju-zasticene-vrste-clanak-30634

Prikupljanje komentara u toku za Nacrt petogodišnjeg Strateškog plana za mrežu N2IC

Postavite komentar

Prikaz

Mreža Natura 2000 info centar je završila Nacrt petogodisnjeg strateškog plana, te je isti stavljen na komentare do kraja jula 2011.

Pozivaju se sve NVO da daju korisne sugestije uključe se u plan akcija kako bismo ostvarili sto bolje rezultate u budućem periodu.

Nacrt dokumenta možete preuzeti ovdje:

Nacrt petogodišnjeg Strateškog plana mreže N2IC

Older Entries