Detalj sa treninga

Podgorica, 1. – 3. Decembar 2010. – NVO Green Home, zajedno sa Mladim istrazivacima Srbije i medjunarodnim partnerom WWF (Svjetski Fond za zivotnu sredinu) je organizovao trodnevni trening u Podgorici na temu „Primjeri najbolje prakse u komunikaciji Natura 2000 i povezanih ekoloskih politika sa zainteresovanim stranama. Trening je organizovan kako bi se obucile ekoloske nevladine organizacije iz Crne Gore i Srbije, kako da bolje komuniciraju o Natura 2000 temi sa zainteresovanim stranama (lokalnim stanovnistvom, lokalnim samoupravama, drzavnim sluzbenicima i sl.).

Polaznici treninga su takodje radili i na razvijanju, kao i predstavljanju projektnih ideja, koje ce im biti osnova za konkurisanje za dodelu malih grantova 2011.godine. Radionica je bila interaktivna i omogucila je ucesnicima da razmijene znanja i iskustva, kao i da pokusaju da pronadju resenja za postojece probleme.

Više informacija na

ivana.greenh@gmail.com

Materijali sa treninga:

AGENDA za trening u PG

prezentacije sa treninga

 

Advertisements